นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies)

 

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทอีวี มี พลัส จำกัด (“เรา”) เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 

   1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือและ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ผู้ช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม บันทึกการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เป็นต้น และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 

   2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้เรา ทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้งานหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
 

   3. การใช้งานคุกกี้

เราใช้งานคุกกี้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้บริการ รวมถึงเพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ผู้ใช้บริการสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
 

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

  • ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้
  • ช่วยจำคำตอบที่ผู้ใช้บริการเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก
  • ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)


 

ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น เรามีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook, Line
 

   4. ประเภทและวัตถุประสงค์ของคุกกี้

คุกกี้ที่เราใช้งาน แบ่งประเภทและวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานพื้นฐานและการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมหากปราศจากคุกกี้ประเภทนี้ เช่น การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น รวมทั้ง เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้และเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมและใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ รวมถึงช่วยให้เราสามารถให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอได้ เช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจดจำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม โดยข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของเราในการวัดผลและปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ 
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้บริการ ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ รวมถึงจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการตั้งค่าไว้ เช่น ภาษา หรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนสมัครงานหรือสนใจผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา รวมถึงเพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ความเหมาะสมและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

  

   5. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

คุกกี้ที่เราใช้งาน อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

  1. คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการปิดเบราวเซอร์ (Browser)
  2. คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการ ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไป มีความง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

   

   6. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ได้ โดยการกำหนดค่าในหน้าการตั้งค่าของแต่ละบราวเซอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องใช้งานคุกกี้บางประเภทเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนบนเว็บไซต์ของเรา  หากผู้ใช้บริการเลือกปิดการทำงานคุกกี้บนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการทำงานบางส่วนบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ และอาจทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

 

  ผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่าคุกกี้เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

บราวเซอร์วิธีการตั้งค่าคุกกี้
Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Safari and iOS

https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac  

https://support.apple.com/en-us/HT201265 

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10 

 

 

   7. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

เราอาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยเราจะมีการแจ้งนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราขอให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา 

 

   8. วิธีการติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ที่


 

logo

บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด (สํานักงานใหญ่)

199 อาคารเอส โอเอซิส 

ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1801-1804 และ 1812 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อเรา
ติดตามเรา
Copyright © 2022 EVme. All rights reserved.